Cennik WIFI-MAX

WIFI-MAX - Nowocześniejsza wersja technologii WiFi (Wireless Fidelity), wykorzystująca dodatkowo technologię MIMO (multiple-input multiple-output). Giga Komputer posiada największą w regionie sieć dostępową opartą o technologie WIFI oraz MIMO.

 Prędkość łącza Umowa 24 m-ce Umowa 12 m-cy Umowa Czas nieokreślony
4Mb/s 65 zł  70 zł 90 zł
2Mb/s 50 zł 60 zł 80 zł
1Mb/s 45 zł 50 zł 70 zł
512kb/s 39 zł 45 zł 65 zł