Ksenos daemon

Skrypt instalacyjny Ksenos dla CentOS 6.8 w wersji serwer

application/x-shellscript ksenos-install-daemon.sh — 1 KB