Monitorowanie jakości usługi dostępu do Internetu.

Od 1 grudnia 2018 roku konsumenci mogą korzystać z systemu pomiarowego PRO Speed Test

Szanowni Państwo,


chcielibyśmy poinformować, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej ( https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/pomiar-predkosci-internetu,13.html ) od 1 grudnia 2018 roku konsumenci mogą korzystać z systemu pomiarowego PRO Speed Test, dostępnego na stronie  https://pro.speedtest.pl/ .

Jest to certyfikowane przez Prezesa UKE narzędzie do monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Z wykorzystaniem tego narzędzia możecie Państwo weryfikować gwarantowaną przez nas w Regulaminie świadczenie usług jakość usługi dostępu do Internetu.

Zwoleń, dnia 3 grudnia 2018 roku