ORGANIZACJE

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

KIKE

Giga Komputer jest członkiem KIKE – Krajowej Izba Komunikacji Eternetowej – jest to Izba Gospodarcza, która zrzesza operatorów usług telekomunikacyjnych.

Głównym celem działania KIKE jest wspieranie lokalnych operatorów sieci ethernetowych w kwestiach:

  • uregulowań prawnych,
  • współpracy z developerami i administracjami osiedli,
  • współpracy z dostawcami sprzętu i usług,
  • współpracy z dostawcami sygnału TV i łącz telefonicznych,
  • podejmowania wspólnych działań marketingowych mających na celu przekonanie klientów do nowych technologii oferowanych przez sieci ethernetowe (np. IPTV, VOIP).

 SIŁA W INNOWACJI

Czynnie wspieramy działalność Stowarzyszenia SIŁA W INNOWACJI, które jest  zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki w sektorze publicznym oraz prywatnym. Stowarzyszenie jest aktywnym kreatorem budowy relacji między biznesem, edukacją i samorządami zmierzającą do rozwoju informatyzacji w regionie Radomskim.

 

Related content